Siirry sisältöön

Lue MyyntiAkatemian aikaisemmista asiakasprojekteista

Hei pk- tai mikroyritys! Tiesithän, että voit hakea projektiisi avustusta TKI-setelin muodossa. Meidän asiakkaistamme TKI-seteliä on hyödyntänyt mm. UWIS ja Edea. Lue lisää ja hae TKI-seteliä täältä.

Aurinkotien Auto Oy

MyyntiAkatemia toteutti naantalilaiselle autokorjaamo Aurinkotien Autolle markkinointisuunnitelman ja tämän pohjalta kampanjan. Kampanja toteutettiin Facebookissa, Instagrammissa, sekä LinkedInissä. MyyntiAkatemialaiset pääsivät projektissa tutustumaan mielenkiintoiseen toimialaan, sekä pohtimaan kohderyhmää yhdessä toimeksiantaja Jesse Mäkitalon kanssa.

Jesse Mäkitalo, toimitusjohtaja: “Projekti sujui oikein hienosti. MyyntiAkatemian kanssa yhteistyö tuntui vaivattomalta. Opiskelijoilla oli hyvää positiivista asennetta ja hyviä ideoita syntyi yhteisissä palavereissa. Kokemukseni ylitti odotukset, hienosti hoidettu projekti.”

Matikkakeisari

MyyntiAkatemia toteutti Matikkakeisari Oy:lle asiakashankintakampanjan. Matikkakeisari on yksityinen matematiikan tukiopetusta tarjoava yritys, jonka kohderyhmänä ovat niin opiskelijat, kuin myös suunnittelutoimistot.

MyyntiAkatemia kontaktoi uusia asiakkaita niin puhelimitse, kuin myös ständeillä. MyyntiAkatemia sai ständitoiminnallaan toimeksiantajaa kohtaan suurta kiinnostusta Turun ammattikorkeakoulun kampusalueella.

Projektiryhmä teki asiakashankintaa mm. opiskelijajärjestöistä, rakennusalan liitoista ja korkeakouluista puhelimitse. Asiakashankintakampanjan lopuksi toimeksiantajalle luovutettiin projektiryhmän havainnot siitä, miten yritys pystyy tulevaisuudessa tehokkaaseen asiakashankintaan.

Briiffi Oy

BriiffiGround on turkulainen mainostoimisto, jolle Myyntiakatemia toteutti asiakasprojektin syksyllä 2023. Briiffi Oy on perustettu vuonna 2008 ja he auttavat asiakkaitansa tekemään markkinointia ja viestintää. He luovat vaikuttavia brändejä sekä viestinnän ja markkinoinnin ratkaisuja. Myyntiakatemian projektiryhmä muodostui viidestä opiskelijasta, jotka lähtivät toteuttamaan toimeksiantoa innolla.

Toimeksiantona oli toteuttaa asiakashankintaprojekti, jossa projektiryhmä etsi ja kontaktoi yritykselle mahdollisia asiakkaita. Projektin tavoitteena oli sopia tapaamisia tilaajan ja yrityslistan välillä. Projektiryhmä suunnitteli sähköpostirungon, sekä kontaktoi yrityslistaa sähköpostitse sekä puhelimitse onnistuneesti.

EDEA (ED-Design)

MyyntiAkatemia toteutti asiakasprojektin EDEA:lle (ED-Desing). EDEA on vuonna 1973 perustettu muotoilua tarjoava yritys. Kyseisen yrityksen päämääränä on luoda ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita palvelumuotoilun avulla. Yritys pyrkii täyttämään käyttäjiensä tarpeet ja toiveet kokonaisvaltaisesti. Toiminnallisen tehokkuuden lisäksi yritys korostaa myös tunteellista ja sosiaalista palkitsevuutta osana hyvää palvelukokemusta. Yritys uskoo, että vahvat ja kestävät asiakassuhteet rakentuvat laadukkaan palvelukokemuksen varaan.

Syksyllä 2023 MyyntiAkatemian projektiryhmä muodostui viidestä opiskelijasta, jotka toteuttivat onnistuneesti asiakashankintaprojektin yhdistäen sekä sähköposti- ja puhelinmarkkinointia että sosiaalisen median kampanjan suunnittelua. Projekti jaettiin kahteen vaiheeseen: Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin asiakkaiden hankintaan sähköpostitse ja puhelimitse, kun taas toisessa vaiheessa suunniteltiin sosiaalisen median julkaisuja tulevaisuudelle. Tämän taitavan tiimin työn tuloksena yritys sai kaksi tapaamista ja herätti kiinnostusta useiden potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

Asiakkaan palaute projektista:

“Tavoitteena oli tuoda nuorta ja ulkopuolista näkökulmaa some-suunnitteluun ja antaa osan yrityksemme myynnin puhelinsoittelurumbasta heille. Ideointia, erilaista suunnittelua, kommunikaatiota ja lopulta soittoja tehtiin hienosti. Tuloksena saatiin sopivasti meille hoidettavaksi yhteydenottoja uusiin yrityksiin. “Somestrategia” tuleville kuukausille saatiin myös. Tulokset oli hyviä ja opiskelijoiden kanssa toimiminen mukavaa. Kivoja nuoria aikuisia olivat kaikki!”

Unica Oy

Turun ammattikorkeakoulun MyyntiAkatemian neljästä opiskelijoista koostuva projektitiimi toteutti Unica Oy:lle markkinointikampanjasuunnitelman syksyllä 2023. Kampanja suunniteltiin tammikuussa 2024 avattavan Puutorin Nurkka -kahvilan avajaisten ympärille.

Ennen markkinointikampanjasuunnitelman tekoa projektitiimi laati kaksi ostajapersoonaa, jotka toimivat kohderyhmänä kampanjalle. Ostajapersoonia lähdettiin luomaan oleellisimpien kohderyhmien pohjalta. Yleisten koontien lisäksi luotiin kaksi yksittäistä ihanneostajapersoonaa havainnollistamaan ajatuksia. Kummankin ostajapersoonan kohdalla mietittiin myös parhaimpia tapoja kohdentaa markkinointia. Markkinointikampanja suunniteltiin kolmelle kuukaudelle ja lopuksi projektiryhmä ehdotti myös ideoita jatkoa varten, kuten erilaisia tapahtumia.

SPR Kaarina

MyyntiAkatemia toteutti projektin SPR Kaarinalle. Nelihenkinen projektitiimi kävi pitämässä sosiaalisen median koulutustilaisuuden SPR Kaarinan paikallishenkilöstölle. Tilaisuudessa käytiin läpi Facebookin ja Instagramin perusteet sekä henkilökohtaiseen käyttöön että yritysprofiilin luomiseen ja siellä mainostamiseen. Koulutustilaisuuden päätteeksi kaikki osallistujat palkittiin sertifikaateilla.

SPR Kaarinan mietteitä projektista:

“Kokemus asioinnista on myönteinen ja koemme, että yhteistyö MyyntiAkatemian kanssa oli erittäin hyödyllistä. Yhteistyö projektitiimin kanssa sujui koko projektin läpi hyvin ja esitystilaisuudessa kaikki sujui myös erittäin hyvin.”

Erityismaininnan projektitiimi sai aktiivisesta ja tiivistä yhteydenpidosta sekä etukäteen ja selvästi sovituista tapaamisista.

UWIS Oy

UWIS Oy, perustettu vuonna 2014, tarjoaa innovatiivista vedenalaista navigointijärjestelmää, joka tuottaa reaaliaikaista 3D-paikkatietoa sukelluksesta ja mahdollistaa tiedon jakamisen kaikkien osallistujien kesken pinnalla ja pinnan alla. Järjestelmän avulla sukeltajat voivat viestiä keskenään ja seurata toistensa sijaintia.

Syksyllä 2023 kuusi motivoitunutta MyyntiAkatemian opiskelijaa toteutti UWIS Oy:n kanssa projektin, jonka tuloksena syntyi kattava markkinointisuunnitelma 12 kuukauden ajalle. Suunnitelmassa määriteltiin muun muassa tavoitteet, kohderyhmät, aikataulutus ja budjetointi. Markkinointisuunnitelman käytännön toteutus on suunniteltu alkavaksi keväällä 2024.

UWIS Oy:n toimitusjohtaja Pertti Arvonen oli erittäin tyytyväinen MyyntiAkatemian toimintaan ja viestinnän sujuvuuteen. Hänen mukaansa: “Erityisen hyvää oli nuorten innostus ja energia koko projektin ajan. Saimme juuri sitä, mitä halusimme, ja on ilo jatkaa yhteistyötä!”

Supermind Oy

MyyntiAkatemia toteutti asiakasprojektin Supermind Oy:lle. Supermind Oy on vuonna 2016 perustettu turkulainen logistiikan sekä vähittäis- ja tukkukaupan IT-ratkaisuihin erikoistunut yritys. Supermind Oy luo ja tarjoaa ohjelmistopohjaiset ratkaisut valikoiman hallintaan, kysynnän ennustamiseen ja automaattiseen täydennystilaamiseen, mukaan lukien niihin liittyvät konsultointipalvelut vähittäis- ja tukkukaupan yrityksille.

MyyntiAkatemian projektitiimi koostui viidestä opiskelijasta, jotka toteuttivat asiakasprojektin keväällä 2023. Projektissa toteutettiin kaksi osaa; Asiakashankintaa sähköpostitse ja puhelimitse sekä sosiaalisen median markkinointikampanja. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin asiakkaiden hankintaan, ja toisessa vaiheessa suunniteltiin sekä tehtiin sosiaalisen median sisältöstrategia kolmen kuukauden ajalle Instagramiin, Facebookiin ja LinkedIniin.

Supermindilaisten mietteitä projektista:

“Meille oli todella positiivinen yllätys, kuinka ammattimaisesti Turun AMK:n MyyntiAkatemia projektin hoiti ja miten hyviä tuloksia projektista saatiin. Sosiaalisen median kanavien päivitys säännöllisellä ja meidän sidosryhmiä puhuttavalla sisällöllä oli silmiä avaavaa. MyyntiAkatemian projektiryhmä tutustui meidän liiketoimintaan, henkilökuntaan ja tuotteeseen syvällisesti ja sen myötä loi meille hyvin asiantuntevaa sisältöä. Myös me opimme tästä paljon ja tulemme varmasti jatkossa noudattamaan samaa kaavaa somepostauksissamme.”

Saimme myös hyvää palautetta eräältä kontaktoimaltamme asiakkaalta: “En yleensä tartu mihinkään tällaisiin soittoihin, mutta sulla oli niin hyvä buukkaaja, niin olihan se otettava selvää itse tuotteestakin.“

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO

MyyntiAkatemia toteutti asiakasprojektin Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:lle. TUO on lakisääteinen toimija, jonka ensisijainen tehtävä on jokaisen Turun AMK:n opiskelijan edunvalvonta. TUO toteuttaa myös erilaisia opiskelijatapahtumia ja edistää opiskelijakulttuuria Turun AMK:ssa.

Projektitiimi koostui kolmesta opiskelijasta, jotka toteuttivat asiakasprojektin syksyllä 2022. Projektin tavoitteena oli suunnitella opiskelijakunnalle uudenlainen ja päivitetty tuotteistuksen malli aikaisemman vuonna 2019 käyttöönotetun mallin tilalle muuttuneen toimintaympäristön vuoksi.

Opiskelijakunta TUOn mukaan työskentely opiskelijatiimin kanssa oli “luontevaa, tehokasta ja erityisen helppoa. Yhteydenpito tiimin kanssa sujui erinomaisesti koko projektin ajan, ja lopputuloksena oli juuri tarvittua näkemystä tuotteistuksen kehittämisehdotusten ja päivitetyn hinnoittelun muodossa.”

Partner4People

MyyntiAkatemia toteutti asiakasprojektin Partner4People Oy:lle. Partner4People Oy on turkulainen vuonna 2021 perustettu HR-palveluja tuottava yritys. Partner4People tarjoaa ammattitaitoista palvelua pitkäjänteisesti ja luotettavasti. Yrityksen toiminnan keskiössä ovat ihmiset ja kumppanuus.

Projektitiimi koostui neljästä opiskelijasta, jotka toteuttivat asiakasprojektin syksyllä 2022. Projektitiimiin kuuluivat projektipäällikkö Joonas Auramo, Viola Erkkilä, Jenna Ojaniemi ja Riina Haarala. Projektissa toteutettiin 3 osa-aluetta; kilpailija-analyysi, markkinointianalyysi, sekä ostajapersoona-analyysi kahdesta eri näkökulmasta tarkasteltuna.

Viestintä MyyntiAkatemian, sekä Partner4People Oy:n välillä oli aktiivista ja saumatonta. Projektin edetessä toteutettiin muun muassa projektitiimin ja toimeksiantajan välisiä statustsekkejä kahden viikon välein. Kaksi kuukautta kestänyt projekti saatettiin onnistuneesti loppuun joulukuussa 2022.

Partner4People Oy:n toimitusjohtaja Sanna Repo kokee, että ulkopuolisten silmin tehdystä projektista oli yritykselle monenlaista hyötyä. Markkinointianalyysissä toteutettiin SWOT-analyysi, ja kilpailija-analyysin avulla päästiin tarkastelemaan yrityksen vahvuuksia, sekä kehityskohteita peilaten niitä kilpaileviin yrityksiin. Revon mukaan myös projektitiimin kanssa käydyt keskustelut antoivat eväitä kotisivujen uudistamiseen, sekä vinkkejä ja tuoreita näkökulmia markkinointiviestinnällisiin asioihin. Myös koko projektitiimi kokee yhteistyön Partner4Peoplen kanssa olleen antoisaa ja opettavaista.

Sanna Revon kommentteja projektista: ”Viestintä ja kommunikaatio pelasi koko projektin ajan todella hyvin. Koen, että pysyin kokoajan mukana siinä, mitä tapahtuu ja että asiat etenevät.”

Tili-Vinkki Oy

MyyntiAkatemia toteutti asiakasprojektin Tili-Vinkki Oy:lle. Tili-Vinkki on vuonna 1978 perustettu tilitoimisto Turussa. Tili-Vinkki tarjoaa auktorisoidut taloushallinnon palvelut. Auktorisointi takaa, että yrityksen talous- ja palkkahallinnon asioista huolehtii luotettava ammattilainen.

MyyntiAkatemian projektitiimit koostuivat kahdesta tiimistä; kevään ja syksyn 2022 3–5 opiskelijoista koostuvista tiimeistä. Projektissa toteutettiin sosiaalisen median markkinointikampanja Tili-Vinkki Oy:n olemassa olevissa kanavissa, Instagramissa ja Facebookissa, sekä LinkedIn:ssa, johon projektitiimi loi yritysprofiilin. Jokaiseen sosiaalisen median kanavaan valikoitui toimeksiantajan toiveiden mukaiset ja projektitiimien toteuttamat sisällöt. Projektitiimi loi sisältösuunnitelman ja suunnitteli yrityksen brändiä tukevan teeman, jonka mukaan julkaisimme ajankohtaisia ja toimialaan liittyviä julkaisuja. Projektille asetetut tavoitteet täyttyivät projektin päättyessä joulukuussa 2022.

Tili-Vinkki Oy toimitusjohtajan Carita Stam kommentteja projektista:

“Yhteistyö projektitiimin kanssa on sujunut hyvin. Tiimi on ollut tehokas ja on tarpeen tullen laittanut minulle kysymyksiä ja kysynyt mielipiteitä meneillään oleviin kampanjoihin. Olemme löytäneet useita, molemmille osapuolille sopivia viestintäkanavia ja soveltaneet niitä kuhunkin tilanteeseen sopivasti.”