Lue MyyntiAkatemian aikaisemmista asiakasprojekteista

Tili-Vinkki Oy

MyyntiAkatemia toteutti asiakasprojektin Tili-Vinkki Oy:lle. Tili-Vinkki on vuonna 1978 perustettu tilitoimisto Turussa. Tili-Vinkki tarjoaa auktorisoidut taloushallinnon palvelut. Auktorisointi takaa, että yrityksen talous- ja palkkahallinnon asioista huolehtii luotettava ammattilainen.

MyyntiAkatemian projektitiimit koostuivat kahdesta tiimistä; kevään ja syksyn 2022 3–5 opiskelijoista koostuvista tiimeistä. Projektissa toteutettiin sosiaalisen median markkinointikampanja Tili-Vinkki Oy:n olemassa olevissa kanavissa, Instagramissa ja Facebookissa, sekä LinkedIn:ssa, johon projektitiimi loi yritysprofiilin. Jokaiseen sosiaalisen median kanavaan valikoitui toimeksiantajan toiveiden mukaiset ja projektitiimien toteuttamat sisällöt. Projektitiimi loi sisältösuunnitelman ja suunnitteli yrityksen brändiä tukevan teeman, jonka mukaan julkaisimme ajankohtaisia ja toimialaan liittyviä julkaisuja. Projektille asetetut tavoitteet täyttyivät projektin päättyessä joulukuussa 2022.

Tili-Vinkki Oy toimitusjohtajan Carita Stam kommentteja projektista:

“Yhteistyö projektitiimin kanssa on sujunut hyvin. Tiimi on ollut tehokas ja on tarpeen tullen laittanut minulle kysymyksiä ja kysynyt mielipiteitä meneillään oleviin kampanjoihin. Olemme löytäneet useita, molemmille osapuolille sopivia viestintäkanavia ja soveltaneet niitä kuhunkin tilanteeseen sopivasti.”

Partner4People

MyyntiAkatemia toteutti asiakasprojektin Partner4People Oy:lle. Partner4People Oy on turkulainen vuonna 2021 perustettu HR-palveluja tuottava yritys. Partner4People tarjoaa ammattitaitoista palvelua pitkäjänteisesti ja luotettavasti. Yrityksen toiminnan keskiössä ovat ihmiset ja kumppanuus.

Projektitiimi koostui neljästä opiskelijasta, jotka toteuttivat asiakasprojektin syksyllä 2022. Projektitiimiin kuuluivat projektipäällikkö Joonas Auramo, Viola Erkkilä, Jenna Ojaniemi ja Riina Haarala. Projektissa toteutettiin 3 osa-aluetta; kilpailija-analyysi, markkinointianalyysi, sekä ostajapersoona-analyysi kahdesta eri näkökulmasta tarkasteltuna.

Viestintä MyyntiAkatemian, sekä Partner4People Oy:n välillä oli aktiivista ja saumatonta. Projektin edetessä toteutettiin muun muassa projektitiimin ja toimeksiantajan välisiä statustsekkejä kahden viikon välein. Kaksi kuukautta kestänyt projekti saatettiin onnistuneesti loppuun joulukuussa 2022.

Partner4People Oy:n toimitusjohtaja Sanna Repo kokee, että ulkopuolisten silmin tehdystä projektista oli yritykselle monenlaista hyötyä. Markkinointianalyysissä toteutettiin SWOT-analyysi, ja kilpailija-analyysin avulla päästiin tarkastelemaan yrityksen vahvuuksia, sekä kehityskohteita peilaten niitä kilpaileviin yrityksiin. Revon mukaan myös projektitiimin kanssa käydyt keskustelut antoivat eväitä kotisivujen uudistamiseen, sekä vinkkejä ja tuoreita näkökulmia markkinointiviestinnällisiin asioihin. Myös koko projektitiimi kokee yhteistyön Partner4Peoplen kanssa olleen antoisaa ja opettavaista.

Sanna Revon kommentteja projektista: ”Viestintä ja kommunikaatio pelasi koko projektin ajan todella hyvin. Koen, että pysyin kokoajan mukana siinä, mitä tapahtuu ja että asiat etenevät.”

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO

MyyntiAkatemia toteutti asiakasprojektin Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:lle. TUO on lakisääteinen toimija, jonka ensisijainen tehtävä on jokaisen Turun AMK:n opiskelijan edunvalvonta. TUO toteuttaa myös erilaisia opiskelijatapahtumia ja edistää opiskelijakulttuuria Turun AMK:ssa.

Projektitiimi koostui kolmesta opiskelijasta, jotka toteuttivat asiakasprojektin syksyllä 2022. Projektin tavoitteena oli suunnitella opiskelijakunnalle uudenlainen ja päivitetty tuotteistuksen malli aikaisemman vuonna 2019 käyttöönotetun mallin tilalle muuttuneen toimintaympäristön vuoksi.

Opiskelijakunta TUOn mukaan työskentely opiskelijatiimin kanssa oli “luontevaa, tehokasta ja erityisen helppoa. Yhteydenpito tiimin kanssa sujui erinomaisesti koko projektin ajan, ja lopputuloksena oli juuri tarvittua näkemystä tuotteistuksen kehittämisehdotusten ja päivitetyn hinnoittelun muodossa.”

Supermind Oy

MyyntiAkatemia toteutti asiakasprojektin Supermind Oy:lle. Supermind Oy on vuonna 2016 perustettu turkulainen logistiikan sekä vähittäis- ja tukkukaupan IT-ratkaisuihin erikoistunut yritys. Supermind Oy luo ja tarjoaa ohjelmistopohjaiset ratkaisut valikoiman hallintaan, kysynnän ennustamiseen ja automaattiseen täydennystilaamiseen, mukaan lukien niihin liittyvät konsultointipalvelut vähittäis- ja tukkukaupan yrityksille.

MyyntiAkatemian projektitiimi koostui viidestä opiskelijasta, jotka toteuttivat asiakasprojektin keväällä 2023. Projektissa toteutettiin kaksi osaa; Asiakashankintaa sähköpostitse ja puhelimitse sekä sosiaalisen median markkinointikampanja. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin asiakkaiden hankintaan, ja toisessa vaiheessa suunniteltiin sekä tehtiin sosiaalisen median sisältöstrategia kolmen kuukauden ajalle Instagramiin, Facebookiin ja LinkedIniin.

Supermindilaisten mietteitä projektista:

“Meille oli todella positiivinen yllätys, kuinka ammattimaisesti Turun AMK:n MyyntiAkatemia projektin hoiti ja miten hyviä tuloksia projektista saatiin. Sosiaalisen median kanavien päivitys säännöllisellä ja meidän sidosryhmiä puhuttavalla sisällöllä oli silmiä avaavaa. MyyntiAkatemian projektiryhmä tutustui meidän liiketoimintaan, henkilökuntaan ja tuotteeseen syvällisesti ja sen myötä loi meille hyvin asiantuntevaa sisältöä. Myös me opimme tästä paljon ja tulemme varmasti jatkossa noudattamaan samaa kaavaa somepostauksissamme.”

Saimme myös hyvää palautetta eräältä kontaktoimaltamme asiakkaalta: “En yleensä tartu mihinkään tällaisiin soittoihin, mutta sulla oli niin hyvä buukkaaja, niin olihan se otettava selvää itse tuotteestakin.“