Rekry syksylle 2024 aukeaa maaliskuussa!

MyyntiAkatemiassa pääset tekemään tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa erilaisten asiakasprojektien parissa, sekä osallistumaan oppimisympäristön toiminnan kehittämiseen. MyyntiAkatemiassa myynti-, markkinointi- ja viestintätiimit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, sillä tulevaisuuden työelämässä ne kaikki ovat vahvaa yhteispeliä.

Haku on aukeamassa seuraaviin rooleihin:

Myyntipäällikkö vastaa myynnin operatiivisesta johtamisesta, tavoitteiden täyttymisestä sekä resurssien organisoinnista niin sisäisissä kuin ulkoisissa projekteissa. Teet tiivistä yhteistyötä markkinointi- ja viestintäpäällikön kanssa vastaten koko tiimin päivittäisjohtamisesta, projektien etenemisestä aikataulussa, sekä MyyntiAkatemian toiminnan kehittämisestä. Tehtävässä vastaat myyntiprosessin toteutumisesta, myynnin laadusta, sekä tavoitteisiin pääsystä, jota seuraat KPI-mittareiden avulla. Tehtävässä pääset lisäksi myymään laajaa tuoteportfoliotamme itsenäisesti. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, nopeaa reagointikykyä ja kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Tehtävä soveltuu parhaiten kolmannen vuoden myynnin opiskelijalle. Toivomme sinulta löytyvän positiivisen ja työtä pelkäämättömän asenteen, etkä pelkää kohdata suuriakaan haasteita.

Markkinointipäällikkö vastaa markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, asetettujen tavoitteiden täyttymisestä sekä resurssien organisoinnista niin sisäisissä kuin ulkoisissa projekteissa. Teet tiivistä yhteistyötä myynti- ja viestintäpäällikön kanssa vastaten koko tiimin päivittäisjohtamisesta, projektien etenemisestä aikataulussa, sekä MyyntiAkatemian toiminnan ja brändin kehittämisestä. Toivomme sinulta hyvää visuaalista silmää, markkinoinnin osaamista ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamiskykyä, ja tehtävä soveltuu parhaiten kolmannen vuoden markkinoinnin opiskelijalle. Toivomme sinulta löytyvän positiivisen ja työtä pelkäämättömän asenteen, etkä pelkää kohdata suuriakaan haasteita.

Viestintäpäällikkö vastaa MyyntiAkatemian sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toimit yhteistyössä myynti- ja markkinointipäälliköiden kanssa valvoen tiimin toimintaa ja kehitystä. Lisäksi pääset harjoittamaan taitojasi sisällöntuottajana. Viestintäpäällikkönä sinulla on perusosaamista markkinoinnista sekä viestinnän työkaluista. Tähän rooliin voi hakea toisen ja kolmannen vuoden opiskelija.

Projektipäälliköt vastaavat ulkoisissa ja sisäisissä asiakasprojekteissa asiakasarvon toteutumisesta ja johtavat projektitiimiä kohti asetettuja tavoitteita. Aikaisempi projektijohtamisen kokemus ei kuitenkaan ole välttämätöntä! Projektipäällikön rooli sopii toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

Projektitiimiläiset toimivat asiakasprojekteissa sekä koko MyyntiAkatemian sisäisessä kehittämisessä. Työtehtävät sovitetaan oman osaamisen, tavoitteiden sekä mielenkiinnon pohjalta. Projektitiimeihin valitsemme useampia toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita.


Työmäärä MyyntiAkatemiassa on sovittavissa oman HOPS:n mukaan, vähintään kuitenkin 10 opintopisteen verran. Voit suorittaa esimerkiksi projektiopintoja, vapaavalintaisia opintoja tai työharjoittelun. Erityisesti myynti-, markkinointi- tai viestintäpäällikön roolit sopivat loistavasti myös ammattiharjoitteluun. MyyntiAkatemialle on mahdollisuus tehdä myös opinnäytetyö.

Markkinoinnin projektit koostuvat mm. sosiaalisen median kampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta yrityksille, sekä markkinointidatan keräämisestä. Sisäisen markkinoinnin tiimissä pääset myös itse vaikuttamaan siihen, miten viestimme eri kanavissa.

Myynnin projekteissa pääset osallistumaan myyntiprosessin eri vaiheisiin; tekemään prospektointia, kontaktoimaan yrityspäättäjiä, osallistumaan myyntitapaamisiin ja klousaamaan kauppoja.

Toivomme sinulta ennen kaikkea motivaatiota ja halua kehittää omaa osaamistasi, sekä kykyä työskennellä ryhmässä yhteisten tavoitteiden eteen. Meillä pääset viemään luennoilla oppimaasi tietoa käytäntöön ja saat konkreettista työelämälähtöistä kokemusta.

Hakemukset osoitteeseen: myyntiakatemia@turkuamk.fi.

Lisätietoja MyyntiAkatemiasta, avoinna olevista rooleista tai hakuprosessiin liittyvistä asioista kertoo Viestintäpäällikkö Emma Pelto-Lampola tai Laatu- ja kehityspäällikkö Niilo Vaskelainen (etunimi.sukunimi@edu.turkuamk.fi). Ota rohkeasti yhteyttä!