Etsimme nyt keväälle 2023 toisen ja kolmannen vuoden myynnin ja markkinoinnin opiskelijoita sekä myynti-insinööriopiskelijoita, jotka haluavat kehittää osaamistaan, saada kokemusta projektityöskentelystä sekä oppia johtamistaitoja.

MyyntiAkatemiassa pääset tekemään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa erilaisten asiakasprojektien parissa, sekä osallistumaan oppimisympäristön toiminnan kehittämiseen. Meillä myynnin ja markkinoinnin tiimit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, sillä tulevaisuuden työelämässä myynti ja markkinointi ovat vahvaa yhteispeliä.

Haku on nyt päällä seuraaviin rooleihin:

Markkinointipäällikkö vastaa markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, asetettujen tavoitteiden täyttymisestä sekä resurssien organisoinnista niin sisäisissä kuin ulkoisissakin projekteissa. Teet tiivistä yhteistyötä myynti- ja viestintäpäällikön kanssa vastaten koko tiimin päivittäisjohtamisesta, projektien etenemisestä aikataulussa, sekä MyyntiAkatemian toiminnan ja brändin kehittämisestä. Toivomme sinulta hyvää visuaalista silmää, markkinoinnin osaamista ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamiskykyä, ja tehtävä soveltuu parhaiten kolmannen vuoden markkinoinnin opiskelijalle. Toivomme sinulta löytyvän positiivisen ja työtä pelkäämättömän asenteen, etkä pelkää kohdata suuriakaan haasteita.

Viestintäpäällikkö vastaa MyyntiAkatemian sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toimit yhteistyössä myynti- ja markkinointipäälliköiden kanssa valvoen tiimin toimintaa ja kehitystä. Lisäksi pääset harjoittamaan taitojasi sisällöntuottajana. Viestintäpäällikkönä sinulla on perusosaamista markkinoinnista sekä viestinnän työkaluista. Tähän rooliin voi hakea toisen ja kolmannen vuoden opiskelija.

Projektipäälliköt vastaavat ulkoisissa ja sisäisissä asiakasprojekteissa asiakasarvon toteutumisesta ja johtavat projektitiimiä kohti asetettuja tavoitteita. Aikaisempi projektijohtamisen kokemus ei kuitenkaan ole välttämätöntä! Projektipäällikön rooli sopii toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

Projektitiimiläiset toimivat asiakasprojekteissa sekä koko MyyntiAkatemian sisäisessä kehittämisessä. Työtehtävät sovitetaan oman osaamisen, tavoitteiden sekä mielenkiinnon pohjalta. Projektitiimeihin valitsemme useampia toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita.


Työmäärä MyyntiAkatemiassa on sovittavissa oman HOPS:n mukaan, vähintään kuitenkin 10 opintopisteen verran. Voit suorittaa esimerkiksi projektiopintoja, vapaavalintaisia opintoja tai työharjoittelun. Erityisesti markkinointi- tai viestintäpäällikön rooli sopii loistavasti myös ammattiharjoitteluun. MyyntiAkatemialle on mahdollisuus tehdä myös opinnäytetyö.

Markkinoinnin projektit koostuvat mm. sosiaalisen median kampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta yrityksille, sekä markkinointidatan keräämisestä. Sisäisen markkinoinnin tiimissä pääset myös itse vaikuttamaan siihen, miten viestimme eri kanavissa.

Myynnin projekteissa pääset osallistumaan myyntiprosessin eri vaiheisiin; tekemään prospektointia, kontaktoimaan yrityspäättäjiä, osallistumaan myyntitapaamisiin ja klousaamaan kauppoja.

Toivomme sinulta ennen kaikkea motivaatiota ja halua kehittää omaa osaamistasi, sekä kykyä työskennellä ryhmässä yhteisten tavoitteiden eteen. Meillä pääset viemään luennoilla oppimaasi tietoa käytäntöön ja saat konkreettista työelämälähtöistä kokemusta.


Lähetä meille vapaamuotoinen hakemuksesi sunnuntaihin 27.11.2022 kello 23:59 mennessä osoitteeseen myyntiakatemia@turkuamk.fi.

Haastattelut toteutetaan kampuksella viikolla 48, 1.12.2022 sekä 5.12.2022. Henkilökohtainen haastatteluaikasi ilmoitetaan sinulle sähköpostitse hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja MyyntiAkatemiasta tai hakuprosessiin liittyvistä asioista kertoo markkinointipäällikkö Jere Rajaniemi, myyntipäällikkö Niilo Vaskelainen tai viestintäpäällikkö Sanni Mikola (etu.sukunimi@edu.turkuamk.fi). Ota rohkeasti yhteyttä!