Lue lisää mahdollisuuksista ja ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella

Kehittämisprojekti tai laaja toimeksianto opiskelijatyönä

Millaista projektin toimeksiantoa voi ehdottaa?

Opiskelijamme ovat muun muassa suunnitelleet uusia bussikatoksia, laatineet 3D-mallinnoksia, tehneet lukuisia logoehdotuksia, testanneet näytteitä laboratorioympäristössä ja esittäneet hankalia asiakkaita myyntikoulutuksissa. Voidaankin sanoa, että projektitoimeksiannoissa vain luovuus on rajana.

Tärkeintä on se, että projektin aikana opiskelijamme oppivat uutta ja saavat kokemusta työelämäyhteistyöstä.

Projektioppimisympäristöt

Turun AMK:ssa opiskellaan projektioppimisympäristöissä (esitelty sivun alareunassa). Jokaista ympäristöä vetää AMK:in opettaja, johon voit olla yhteydessä. Jos haluat kysyä lisää projektityöskentelystä tai kehitellä toimeksiantoideaa yhdessä, ota yhteyttä: palvelut@turkuamk.fi

Vierailijaluennot

Myyntiin liittyen pidämme lukuvuoden aikana satoja luentoja ja lähiopetuskertoja. Eri opetusjaksoille on mukava saada käytännön yrityselämästä ajankohtaisia näkökulmia ja puheenvuoroja. Ilmoitathan kiinnostuksestasi järjestää vierailuluentoja oheisella lomakkeella. Puheenvuoron voi järjestää myös verkon välityksellä.

Yritysvierailut

Ammattikorkeakoulussa panostamme aktiiviseen yhteistyöhön yritysten kanssa ja opiskelijamme ovat tiiviisti tekemisissä erilaisten yritysten kanssa koko opintojen ajan. Eri kurssien puitteissa teemme mielellämme yritysvierailuita Turun seudun yrityksiin.  Ilmoita oheisella lomakkeella mahdollisuudestanne tarjota yritysvierailu yritykseenne.

Harjoittelu

Ota opiskelijamme harjoitteluun yritykseesi! Yritys saa opiskelijan tuoreen tietotaidon työyhteisönsä avuksi. Opiskelija saa ohjatusti perehtyä alansa työtehtäviin.

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy pakollinen harjoittelu, jonka laajuus on tutkinnosta riippuen 30-120 op (n. 4,5 – 18 kk tai n. 100 – 400 työpäivää).

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija tulevan ammatin työtehtäviin sekä oppia soveltamaan opinnoissa saatuja, alalla tarvittavia tietoja ja taitoja käytäntöön. Harjoittelun tukena on ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja sekä harjoittelupaikan nimeämä ohjaaja. Harjoittelupaikka vastaa harjoitteluun tarvittavasta välineistöstä (esim. ohjelmistolisenssit ja työvälineet) ja ohjauksesta harjoittelupaikalla. Harjoitteluun kuuluvien työtehtävien vaatimustason pitää olla nousujohteista opiskelijan taitojen edistyessä.

Ammattikorkeakoulu suosittelee korvauksen maksamista tehdystä työstä. Jos opiskelija suorittaa harjoittelun työsuhteessa, hän tekee kirjallisen työsopimuksen työnantajan kanssa ja on työnantajan vakuuttama. Jos harjoittelu on palkatonta, työsopimuksen sijaan tehdään harjoittelusopimus.

Opinnäytetyöt

Opintojen loppusuoralla opiskelijamme tekevät laajemman opinnäytetyön yksin tai muutaman hengen tiimeissä. Opinnäytetyön puitteissa voi teettää myynti- ja markkinointisuunnitelman, vientihankkeen, tuotekehitysprojektin tai esimerkiksi ostopolun kehitysprojektin. Aihion tai idean kanssa voi olla meihin yhteydessä oheisen lomakkeen välityksellä, niin autamme muotoilemaan idean opinnäytetyötoimeksiantoon sopivaksi.

Tutkimushankkeet

Tutustu tutkimusryhmiin:

Turun AMK:n tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat opiskelijoiden tuoreet ja luovat ideat, opettajien oman alansa huippuasiantuntemus sekä projektiammattilaisten vuosien kokemus kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.  INNOPEDA®  tuo korkeakouluyhteisömme 10 000 jäsenen osaamisen yhteistyökumppaniemme käyttöön.

Yhteistyö yritysten, julkisen sektorin toimijoiden ja yhteisöjen kanssa on menestyksekkään projektin elinehto. Etsimmekin jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita projekteihimme. Tutustu toteuttamiimme projekteihin ja kerro meille kehittämistarpeistasi!

Handshake

Kumppanuus

Kiinnostaako pysyvämpi kumppanuus kanssamme? Kumppanuussopimuksiin liittyy monipuolisesti yhteistyötä, näkyvyyttä ja esimerkiksi opiskelijatyönä tehtäviä harjoitustöitä. Kumppanuussopimustemme kruunujalokivi on järjestämiemme myyntikilpailuiden tuomarointi tai oman yrityksen palvelun myyntisimulaatio myyntikilpailussa.